Acord și reguli

Vă rugăm să citiți cu atenție acest acord și regulile înainte de a utiliza site-ul. Trebuie să respectați termenii acordului și regulile accesând best.techexpertolux.com/ro/. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acordului și cu regulile, nu puteți utiliza această resursă și vă rugăm să părăsiți site-ul.

1. Termeni și definiții

1.1 Utilizatorul este o persoană cu capacitate legală care a aderat la termenii Acordului de utilizare. o persoană care acționează în nume propriu și în interesele sale sau care reprezintă o persoană juridică.
Administrare / Proprietar - un site de internet găzduit în domeniul https://best.techexpertolux.com/ro/.
Acord - acest Acord de utilizare, inclusiv modificat, completat.
1.2 Utilizarea site-ului https://best.techexpertolux.com/ro/ este reglementată de prezentul Acord de utilizare. Utilizarea site-ului este implicită în toate formele și în toate modurile în cadrul funcționalității declarate. Utilizare înseamnă:

 • autorizare la https://best.techexpertolux.com/ro/ sau înregistrare;
 • familiarizarea cu materialele site-ului (vizualizare);
 • afișarea, postarea pe site a materialelor de orice natură și conținut, incluzând, dar fără a se limita la acestea, imagini, materiale text, fișiere audio, linkuri hipertext, informații și alte informații.

Prezentul acord, adică contractul încheiat pe baza sa, respectă prevederile articolelor din Codul civil al Federației Ruse nr. 437, 438.
Utilizatorul rețelei, utilizând site-ul în oricare dintre formularele de mai sus, confirmă că:

 • s-a familiarizat pe deplin cu acest Acord înainte de a utiliza Site-ul;
 • a luat act și se angajează să respecte, să execute toate clauzele acordului fără restricții. În cazul refuzului de a îndeplini clauzele Acordului sau dacă este imposibil să încheie un acord pe baza Acordului, Utilizatorul este obligat să oprească imediat orice utilizare a Site-ului;
 • textul prezentului Acord poate fi editat de Proprietarul site-ului. Utilizatorii nu sunt informați cu privire la modificările aduse textului acordului.

Prezentul Acord de utilizare, inclusiv edițiile actualizate cu modificări, intră în vigoare din momentul în care este postat pe site.

2. Obiectul acordului

2.1 În modul și în condițiile stipulate în acord, proprietarul oferă utilizatorului posibilitatea de a utiliza site-ul, iar utilizatorul se angajează, dacă este necesar, să utilizeze site-ul în conformitate cu termenii acordului.
2.2 Pe baza Acordului, Utilizatorul are posibilitatea de a utiliza Site-ul, în special, postând informații despre construcție, reparații, viața la țară și subiecte conexe pe Site, postând mesaje, vizualizând mesaje, fișiere încărcate de alți utilizatori.

3. Drepturile și obligațiile proprietarului

3.1 Proprietarul oferă utilizatorului posibilitatea de a publica în mod independent informații despre utilizator, precum și de a posta mesaje și comentarii, de a posta materiale folosind capacitățile site-ului, sub rezerva conformității utilizatorului cu termenii acordului.
3.2 Proprietarul nu are capacitatea de a controla conformitatea informațiilor postate de Utilizator sau Alți Utilizatori pe Site cu legislația.
3.3 Proprietarul are dreptul, la propria sa discreție, să șteargă orice informații introduse sau postate de Utilizator pe Site, dacă aceste informații nu sunt conforme cu Regulile de utilizare a site-ului, legislația actuală sau alte cerințe ale Proprietarului.
3.4 Proprietarul are dreptul de a trimite utilizatorului informații și mesaje publicitare la adresa de e-mail specificată de utilizator atunci când se înregistrează pe site. Utilizatorul este de acord să primească astfel de mesaje.
3.5 Proprietarul are dreptul de a plasa reclame pe site. În același timp, Proprietarul nu este responsabil pentru acuratețea publicității și calitatea bunurilor și / sau serviciilor publicitate.
3.6 Proprietarul are dreptul, în modul prescris de clauza contractului, să modifice termenii contractului.
3.7 Proprietarul are dreptul de a efectua lucrări preventive pe site cu o suspendare temporară a site-ului, dacă este posibil noaptea și reducând pe cât posibil timpul de inoperabilitate a site-ului.
3.8 Proprietarul are dreptul de a transfera toate sau o parte din puterile și drepturile sale de a monitoriza respectarea Termenilor de utilizare a site-ului și a Acordului către alte persoane (Alți utilizatori) pe baza deciziilor luate de Proprietar.
3.9 Proprietarul are dreptul, dar nu și obligația, de a solicita de la Utilizator informații și documente care să confirme că Utilizatorul are drepturi asupra rezultatelor activității intelectuale și a altor informații postate de Utilizator pe Site.

4. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

4.1 Utilizatorul se obligă să se familiarizeze cu versiunea actuală a Acordului de fiecare dată când vizitează Site-ul înainte de a utiliza Site-ul.
4.2 Utilizatorul se angajează să respecte termenii Acordului, precum și Termenii de utilizare a site-ului, în vigoare în momentul în care utilizatorul folosește site-ul.
4.3 Utilizatorul se obligă să utilizeze site-ul în conformitate cu legea. În special, Utilizatorul nu are dreptul la:

4.3.1 Postați sau distribuiți informații sau materiale incorecte, dăunătoare, obscene, ilegale, calomnioase, blasfemice, calomnioase, inadecvate, etnice sau etnice.
4.3.2 Postați informații care contravin legii, promovează sau provoacă activități ilegale, încalcă drepturile altor utilizatori sau terțe părți asupra obiectelor de proprietate intelectuală, materiale de campanie, răspândirea spamului, mesaje în lanț (mesaje care necesită transmiterea lor către unul sau mai mulți utilizatori), scheme financiare piramide sau apeluri de participare la ele, orice alte informații intruzive, descrie sau promovează activitatea criminală, postează instrucțiuni sau instrucțiuni pentru săvârșirea de acțiuni criminale și alte acțiuni ilegale.
4.3.3 Postați orice informații personale ale altor utilizatori sau terți fără consimțământul personal al acestora.
4.3.4 Publicați, transmiteți și distribuiți mesaje care pot fi de natură penală sau care ar putea provoca vătămări proprietarului, altor utilizatori, vizitatori și / sau terți, care încalcă onoarea și demnitatea lor, reputația afacerii.
4.3.5 Să inducă în eroare Utilizatorii și / sau terții cu privire la identitatea lor.
4.3.6 Plasați materiale și informații pe site care sunt de natură publicitară, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres într-un acord separat între părți.

4.4 Utilizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea acreditării, precum și datele de conectare și parola la adresa de e-mail specificată de utilizator atunci când se înregistrează pe site, determinând independent metoda de stocare a acestora, și nu are dreptul de a transfera acreditările, precum și datele de conectare și parola la adresa de e-mail specificată. De către Utilizator atunci când se înregistrează pe site către terți.
4.5 Utilizatorul se angajează să utilizeze datele cu caracter personal postate pe site în conformitate cu cerințele Legii federale nr. 152-FZ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal” în ediția în vigoare la momentul prelucrării sau altei utilizări a datelor cu caracter personal de către utilizator, și anume:

4.5.1 Datele cu caracter personal pot fi utilizate numai pentru a asigura funcționarea Site-ului;
4.5.2 Utilizatorul are interdicție de a transfera informații despre alți utilizatori obținute prin intermediul site-ului către terți;
4.5.3 În cazul în care utilizatorul salvează copii ale profilurilor pe hârtie sau pe suport electronic, utilizatorul își asumă toate obligațiile operatorului în conformitate cu Legea federală nr. 152-ФЗ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal”;
4.5.4 În cazul dăunării altor utilizatori din cauza nerespectării de către utilizator a cerințelor Legii federale nr. 152-FZ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal”, responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate utilizatorului.

4.6 Utilizatorul are dreptul de a șterge informațiile postate de Utilizator pe Site numai pe baza consimțământului Proprietarului. În cazul în care nu se obține consimțământul corespunzător, Utilizatorul nu este îndreptățit să prezinte revendicări Proprietarului.

5. Responsabilitatea părților

5.1 Proprietarul nu poartă nicio responsabilitate pentru realizarea sau nerealizarea rezultatului de către Utilizator pe care Utilizatorul se aștepta să îl obțină folosind Site-ul.
5.2 Proprietarul nu este responsabil pentru disfuncționalități, erori și defecțiuni în funcționarea software-ului și / sau hardware-ului care asigură funcționarea Site-ului, apărute din motive care nu pot fi controlate de proprietar, precum și pierderile asociate ale utilizatorului.
5.3 Proprietarul nu este responsabil pentru lipsa temporară de acces a utilizatorului pe site și / sau orice parte a site-ului, precum și pentru pierderile aferente ale utilizatorului și / sau ale oricărei terțe părți.
5.4 Proprietarul nu este responsabil pentru pierderile indirecte / indirecte și / sau profiturile pierdute ale Utilizatorului și / sau ale terților, pierderea informațiilor ca urmare a utilizării sau incapacității de a utiliza Site-ul.
5.5 Proprietarul nu este responsabil pentru pierderile utilizatorului suportate ca urmare a acțiunilor ilegale ale unor terți, inclusiv a celor legate de accesul ilegal la contul personal al utilizatorului. Proprietarul nu este responsabil pentru pierderile cauzate utilizatorului ca urmare a dezvăluirii acreditării către terți, care au avut loc fără culpa proprietarului.
5.6 Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate acțiunile efectuate pe site folosind acreditările utilizatorului.
5.7 Proprietarul nu oferă nicio garanție privind performanța site-ului. Utilizatorul este de acord să utilizeze Site-ul în forma în care este prezentat, fără nicio garanție din partea Proprietarului.
5.8 Proprietarul nu este responsabil pentru pierderile cauzate Utilizatorului ca urmare a mesajului de către Celălalt Utilizator de informații inexacte, precum și cauzate de acțiunile și / sau inacțiunea Celuilalt Utilizator. Proprietarul nu garantează că informațiile conținute în profilurile altor utilizatori, precum și în mesajele postate de aceștia, sunt adevărate și complete.
5.9 Proprietarul, cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres prin acordul dintre părți, nu este vânzător de bunuri sau servicii.
5.10 Cu excepția cazului în care prevede altfel prin Contract, dacă Utilizatorul încalcă termenii Acordului, Proprietarul are dreptul să refuze unilateral să execute Acordul, să șteargă Profilul Utilizatorului și Contul personal. În cazul în care o astfel de încălcare a cauzat pagube terților, responsabilitatea pentru acestea revine în totalitate utilizatorului.
5.11 Valoarea pierderilor care pot fi rambursate de către proprietar utilizatorului este în orice caz limitată în conformitate cu prevederile părții 1 a articolului 15 din Codul civil la suma de 1.000 (o mie) de ruble.

6. Date personale

6.1 Prin înregistrarea pe Site și introducerea datelor personale în formularul de înregistrare, Utilizatorul pune la dispoziția publicului datele personale introduse, iar orice Alt Utilizator și / sau Vizitator se poate familiariza în mod liber cu acestea. Utilizatorul este de acord că prelucrarea datelor cu caracter personal introduse de acesta în timpul înregistrării pe Site, precum și a datelor personale postate de Utilizator pe Site după înregistrare, se efectuează pe baza articolului 6 paragraful 1 paragraful 1 al articolului 6 din Legea federală nr. 152-FZ din 27 iulie 2006 anul „Despre datele personale” (modificat la 25.07.2011).
6.2 Când prelucrează datele personale ale Utilizatorului, Proprietarul se angajează să ia toate măsurile prevăzute de legislația actuală pentru a-i proteja de accesul neautorizat.Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale administratorului și Regulamentul privind asigurarea securității datelor cu caracter personal ale administratorului sunt disponibile publicului în conformitate cu cerințele părții 2 a articolului 18.1 din Legea federală nr. 152-FZ din 27 iulie 2006 „Cu privire la datele cu caracter personal” (modificată la 25 iulie 2011).
6.3 În același timp, este posibil ca, ca urmare a unor circumstanțe, datele personale ale Utilizatorului să devină disponibile pentru alte persoane. Utilizatorul este de acord că nu va depune o cerere împotriva Proprietarului în acest sens, dat fiind faptul că Utilizatorul își pune la dispoziție public datele personale.
6.4 În virtutea Acordului, prin indicarea datelor sale personale pe Site, Utilizatorul este de acord necondiționat:

 • cu furnizarea de date cu caracter personal unui număr nelimitat de persoane care utilizează Site-ul;
 • cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Proprietar;
 • cu diseminarea datelor cu caracter personal folosind Site-ul;
 • cu alte acțiuni ale Proprietarului în legătură cu datele personale ale Utilizatorului în legătură cu funcționarea Site-ului.

6.5 Prin postarea datelor sale personale pe Site, Utilizatorul confirmă că le face în mod voluntar și, de asemenea, că le furnizează în mod voluntar Proprietarului pentru prelucrare. Utilizatorul își poate revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin ștergerea profilului prin contul personal. În același timp, Utilizatorul înțelege și este de acord că datele personale ale Utilizatorului pot fi salvate la indexarea paginilor Site-ului de către motoarele de căutare.
6.6 Proprietarul prelucrează numai acele date personale ale Utilizatorului care au fost postate de acesta pe Site. Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate utilizând software-ul, hardware-ul și mijloacele tehnice ale Site-ului.
6.7 Datele personale ale Utilizatorului sunt prelucrate de Proprietar în perioada postării lor pe Site. Dacă datele personale postate pe site sau în profilul utilizatorului sunt șterse, proprietarul încetează să le prelucreze. Cu toate acestea, Proprietarul are dreptul să păstreze o copie de rezervă a datelor de mai sus ale Utilizatorului până când Proprietarul este lichidat.

7. Proprietatea intelectuală

7.1 Drepturile exclusive și personale de proprietate asupra site-ului aparțin proprietarului sau altor persoane care au încheiat un acord cu proprietarul, oferindu-i dreptul de a posta rezultatele activității intelectuale a acestor persoane pe site sau ca parte a acestuia și sunt protejate în conformitate cu legislația aplicabilă.
7.2 Acțiunile și / sau omisiunile utilizatorului care au dus la încălcarea drepturilor proprietarului sau care vizează încălcarea drepturilor proprietarului asupra site-ului sau a componentelor acestuia implică răspundere penală, civilă și administrativă în conformitate cu legea.
7.3 Pentru a asigura integritatea informațiilor postate pe Site, Utilizatorul prin prezenta, în modul prevăzut la articolul 1235 din Codul civil, acordă Proprietarului o licență simplă neexclusivă pentru rezultatele activității intelectuale postate sau postate anterior de Utilizator pe Site. Drepturile de utilizare a rezultatelor activității intelectuale sunt furnizate de Utilizator Proprietarului în momentul postării rezultatelor relevante ale activității intelectuale pe Site. Prin postarea rezultatelor activității intelectuale pe Site, Utilizatorul este de acord că proprietarul nu plătește remunerație pentru acordarea dreptului de a utiliza rezultatele activității intelectuale. Proprietarul are dreptul de a utiliza rezultatele corespunzătoare ale activității intelectuale în orice mod pe întreaga perioadă de valabilitate pentru rezultatele corespunzătoare, fără a restricționa teritoriul. În același timp, Proprietarul nu este obligat să trimită utilizatorului rapoarte cu privire la utilizarea rezultatelor relevante ale activității intelectuale.
7.4 Utilizatorul este singurul responsabil în legătură cu utilizarea drepturilor asupra rezultatelor activității intelectuale și a mijloacelor de individualizare deținute de terțe părți conținute în materialele postate de Utilizator pe Site, precum și în materialele transmise de Utilizator prin intermediul Site-ului, stocate pe Site în Contul sau materialele personale ale Utilizatorului, care - devenind altfel disponibil prin sau prin intermediul Site-ului datorită acțiunilor și / sau inacțiunii Utilizatorului. Proprietarul nu are capacitatea tehnică de a monitoriza conformitatea materialelor specificate în această clauză cu cerințele legislației actuale, inclusiv Proprietarul nu are capacitatea de a urmări prezența sau absența încălcării de către materialele specificate a drepturilor și intereselor cuiva.
7.5 Utilizatorul se angajează să soluționeze toate revendicările posibile ale titularilor drepturilor de autor sau ale altor terțe părți către Proprietar legate de materialele specificate în clauza Acordului, pe cont propriu și pe cheltuiala sa.
7.6 În cazul în care terții depun reclamații, reclamații, reclamații împotriva Proprietarului cu privire la utilizarea ilegală a proprietății intelectuale de către Utilizator pe Site, Utilizatorul se angajează să ramburseze Proprietarului toate pierderile suferite de acesta din urmă ca urmare a unei astfel de încălcări sau prezentări a acestor reclamații.

8. Procedura de soluționare a litigiilor și soluționarea cererilor

8.1 Toate litigiile, dezacordurile și revendicările care pot apărea în legătură cu executarea, încetarea sau invalidarea acordului, părțile vor căuta să le rezolve prin negocieri. Partea care are revendicări și / sau dezacorduri va trimite un mesaj celeilalte părți indicând revendicările și / sau dezacordurile apărute.
8.2 Mesajul specificat în clauza Acordului este trimis de Utilizator prin e-mail la adresa , și, de asemenea, trimis Proprietarului în scris prin trimiterea acestuia prin poștă recomandată cu confirmare de primire. Mesajul trebuie să conțină esența cerinței, dovezi care să susțină cerința, precum și informații despre Utilizator.
8.3 În cazul oricăror dispute sau neînțelegeri legate de executarea prezentului Acord, Utilizatorul și Proprietarul vor depune toate eforturile pentru a le rezolva prin negocieri între aceștia. În cazul în care litigiile nu sunt soluționate prin negocieri, litigiile pot fi soluționate în modul prevăzut de legea aplicabilă.
8.4 Pentru a rezolva problemele tehnice la determinarea vinovăției Utilizatorului ca urmare a acțiunilor sale ilegale în timpul utilizării internetului și a Site-ului în special, precum și pentru a lua în considerare mesajele Utilizatorului, Proprietarul are dreptul să angajeze în mod independent organizații competente ca experți.

9. Modificări ale termenilor acordului

9.1 Acordul poate fi reziliat în orice moment la inițiativa fiecăreia dintre părți. Pentru a face acest lucru, Proprietarul postează o notificare de reziliere a Acordului pe Site și / sau trimite Utilizatorului o notificare corespunzătoare, din momentul postării / trimiterii unei astfel de notificări, Acordul este considerat reziliat. Utilizatorul poate rezilia Acordul ștergându-și profilul de pe Site.
9.2 Părțile sunt de acord că Acordul poate fi modificat de către Proprietar unilateral. Utilizatorul își confirmă consimțământul pentru modificările din termenii Acordului prin utilizarea Site-ului.
9.3 Un utilizator care nu este de acord cu termenii Acordului și / sau cu o modificare a termenilor Acordului trebuie să denunțe imediat Acordul în modul prescris de clauza Acordului.

10. Alte condiții

10.1 din acord, precum și atunci când se efectuează corespondență cu privire la aceste aspecte, este permisă utilizarea analogilor semnăturii scrise de mână a părților.Părțile confirmă faptul că toate notificările, mesajele, acordurile și documentele în cadrul îndeplinirii de către părți a obligațiilor care decurg din acord, semnate de analogii semnăturilor scrise de mână ale părților, sunt obligatorii din punct de vedere juridic și obligatorii pentru părți.
10.2 Utilizatorul recunoaște că analogii semnăturii sale scrise de mână sunt:

10.2.1 acreditări. Astfel, toate acțiunile efectuate folosind acreditările sunt recunoscute ca fiind angajate de către utilizator și toate documentele trimise folosind acreditările sunt recunoscute ca fiind semnate de utilizator;
10.2.2 conectare și parolă la adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrarea pe Site. Astfel, toate scrisorile trimise Proprietarului de la adresa de e-mail specificată sunt considerate trimise de Utilizator și sunt, de asemenea, considerate semnate de Utilizator.

10.3 Părțile au convenit să utilizeze reproducerea pe fax a semnăturilor părților la pregătirea documentelor și a revendicărilor necesare în temeiul acordului. Părțile confirmă prin prezenta că documentele și revendicările semnate prin reproducere facsimilă a semnăturii au forță juridică și sunt obligatorii pentru părți pentru examinare și acceptare.
10.4 Cu excepția cazului în care este prevăzut în mod expres de acord și de legislația în vigoare, toate notificările, mesajele și documentele în cadrul îndeplinirii de către părți a obligațiilor care decurg din acord trebuie trimise și considerate primite de părți dacă sunt trimise prin e-mail de la adresa autorizată a unei părți la adresa autorizată a celeilalte părți ... Adresele autorizate sunt:

 • pentru proprietar: .
 • pentru Utilizator: adresa de e-mail specificată de Utilizator la înregistrarea pe Site.

10.5 Părțile recunosc orice informație legată de încheierea acordului, inclusiv orice anexe și completări la acesta, informații confidențiale și se angajează să mențină strict caracterul confidențial al acestor informații, nedivulgându-le terților fără acordul prealabil scris al celeilalte părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru scopuri Acorduri sau pentru divulgarea către autoritățile guvernamentale relevante în cazurile specificate de lege.
10.6 Acordul și toate relațiile juridice care decurg din acesta sunt guvernate de lege. Toate disputele care apar sunt soluționate pe baza legislației.